It’s time to energise your green assets! Daarom heeft Solarfields Services sinds 1 juli 2023 een nieuwe naam: Klaer. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
13/10/2022

Brandveiligheid en PV-installaties: Hoe beoordeelt de brandweer de risico’s?

Vandaag nemen we deel aan een conferentie van Brandweer Nederland, gericht op de (brand)veiligheid van zonnepanelen. Deze dag draait om het delen van kennis en ervaringen, met als doel om de brandbestrijding van PV-installaties zo veilig mogelijk te maken voor alle betrokkenen. Hier delen we de bevindingen van deze bijeenkomst.

Kennisuitwisseling staat centraal

Een diverse groep mensen is aanwezig bij de kennissessie over brandveiligheid van PV-installaties. De omvang van de groep alleen al laat zien dat dit een actueel onderwerp is. Van commerciële adviseurs tot brandweerlieden uit Gelderland en werkgroepen van Rijkswaterstaat: de aanwezigen zijn op zoek naar elkaars kennis.

De sessie begint met een korte ronde van vragen. Waar loopt jouw sector tegenaan? Met welke vraagstukken omtrent PV-installaties en brandveiligheid heb je te maken? Onderwerpen zoals de eisen van verzekeraars, scope-12 keuringen en het afschakelen en uitschakelen van parken komen ter sprake. De nieuwsgierigheid naar wet- en regelgeving en praktijkervaring op deze gebieden is duidelijk voelbaar.

Inzichten uit de theorie: Brandveiligheid van zonnepanelen ontrafeld


We duiken in de theorie: Wat is zon-pv en welke risico’s brengt het met zich mee? Niels van Veen van het RIVM deelt de bevindingen van een recent onderzoek. De conclusies zijn helder: de ondergrond onder de panelen speelt een cruciale rol bij de brandgevoeligheid in de praktijk. Bovendien zijn de schadelijke stoffen die vrijkomen bij een brandend paneel minimaal en vormen ze eigenlijk geen gevaar voor de directe omgeving. Deze basiskennis is van essentieel belang binnen de sector. 

Voorkom kleine technische foutjes

Tijdens de gesprekken wordt al snel duidelijk dat de incidentele branden in de praktijk voornamelijk te wijten zijn aan kleine technische details, zoals het correct sluiten van een omvormerdeurtje. Er wordt opgemerkt: “Het feit dat dergelijke ‘foutjes’ optreden, onderstreept dat de PV-sector nog relatief nieuw is. Alle betrokken partijen moeten deze installaties grondig leren kennen. De eerste stap is daarom elkaar bewust maken van het belang van zorgvuldigheid. Van installateurs tot brandweerlieden, we moeten dit samen leren.” Dat brengt de dialoog direct bij een volgend punt. De groep concludeert dat ook hier sprake is van regelgeving die achterloopt op de praktijk en techniek. En omdat die regelgeving nog ontbreekt, is het extra belangrijk om al tijdens de ontwerpfase van PV-installaties met elkaar in gesprek te gaan.  

Solarcarport Biddinghuizen

Direct wordt er actie ondernomen om de woorden in daden om te zetten. Samen met Asset Manager Bernd Nijen Twilhaar van Klaer gaan we naar Solarcarport Biddinghuizen, gelegen op het festivalterrein van Lowlands. Deze solarcarport, ontwikkeld door Novar, is een uitstekend praktijkvoorbeeld van een nauwe samenwerking tussen de brandweer, projectontwikkelaar en andere belanghebbenden.

Op het park gaat de uitwisseling van kennis verder. De brandweer deelt samen met Bernd hun ervaringen en laat voorbeelden zien die de brandveiligheid bevorderen. Zo tonen ze een schakelknop waarmee de brandweer (delen van) de solarcarport kan uitschakelen, zonder tussenkomst van een (net)beheerder.

Er wordt benadrukt dat er echt scenario’s zijn doordacht tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van het park. Er werden vragen gesteld, zoals: hoe kunnen we dit bereiken? Hoe verloopt de toevoer van bluswater? Kunnen we brandcompartimenten creëren? Wie schakelt het park uit in geval van nood? Kunnen we waterschade beperken en het uitschakelen van het park minimaliseren?

De veiligheid van zonneparken als uitgangspunt

Bij een dergelijk project zijn er veel stakeholders betrokken, maar we delen allemaal dezelfde doelstelling: het waarborgen van de veiligheid van het zonnepark en het voorkomen van brandincidenten. Het kan soms een uitdaging zijn om een balans te vinden tussen essentiële vereisten en wenselijke extra’s. Het is namelijk mogelijk om te ver te gaan in het streven naar veiligheid. Een deelnemer benoemde bijvoorbeeld een discussie over een signaallampje. Het installeren ervan zou extra stroomtoevoer vereisen, wat niet noodzakelijk is wanneer het park wordt uitgeschakeld. Hieruit blijkt dat sommige aspecten als “leuk om te hebben” worden beschouwd, maar niet noodzakelijk zijn.

Het ontbreken van uniformiteit, zowel bij veiligheidsregio’s als projectontwikkelaars, maakt het soms moeilijk om tot oplossingen te komen. Samenwerking is daarom van cruciaal belang. Nederland beschikt over de nodige expertise, maar het is belangrijk om deze op de juiste plaatsen te benutten. Een dag als vandaag vormt een prachtige start voor het delen van kennis en ervaring. Het is een waardevolle gelegenheid om de eerste stappen te zetten in het verbeteren van de veiligheid van PV-installaties door middel van samenwerking.


Lees verder

11/07/2023

Novar Services gaat verder als zelfstandige dochteronderneming onder de naam Klaer

Lees meer
03/07/2023

‘Iedere kilowatt zonnestroom die je niet produceert, is er 1 te veel’

Lees meer
23/02/2023

Efficiënt monitoren van zonnesystemen met een SCADA-meetsysteem

Lees meer

Zorgeloos slapen?

Laat het over aan Klaer.

Vertrouwen begint met elkaar leren kennen. Plan een afspraak of neem gelijk contact met ons op.

Kom in contact

Vragen? Bel of e-mail ons.

COntact