Nieuws
03/07/2023

‘Iedere kilowatt zonnestroom die je niet produceert, is er 1 te veel’

Met een zorgvuldig onderhouds- en beheerprogramma kan de opbrengst van een grootschalig zonne-energiesysteem binnen korte tijd met 10 tot 15 procent worden verhoogd.

Meerwaarde jarenlange ervaring

Jan Klijnstra, directeur van Klaer, benadrukt de meerwaarde van hun jarenlange ervaring in de ontwikkeling en exploitatie van zonneparken. Hij geeft aan dat er nog aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn door het optimaal organiseren van operations & maintenance. Het doel is om de installaties van klanten zowel technisch als financieel in uitstekende staat te houden. Klaer streeft voortdurend naar rendementsverbetering, bijvoorbeeld door middel van curtailment of energieopslag. Hun focus ligt op het bereiken van optimale prestaties, zowel nu als in de toekomst.

Onder water

Volgens Klijnstra zijn er echter uitdagingen in onze sector. Hij geeft aan dat er momenteel knelpunten zijn die voelbaar zijn aan alle kanten. Hoewel de energietransitie nog in de beginfase staat, is er nog veel behoefte aan de ontwikkeling van zonnestroominstallaties op land en daken. Hoewel er veel projecten in de pijplijn zitten, zijn er stijgende kosten, dalende subsidiebedragen en toenemende complexiteit. Hierdoor komen veel projecten in de voorbereidingsfase financieel in de problemen. Zelfs wanneer ze wel worden gerealiseerd, staan de marges onder aanzienlijke druk. Dit benadrukt het cruciale belang van service en beheer als een essentieel onderdeel van de planning en exploitatie. Op deze manier kan immers de prestatie van een zonne-energiesysteem geoptimaliseerd worden.

Topconditie

Klaer is verantwoordelijk voor het beheer van de zonne-energiesystemen van Novar, het moederbedrijf, evenals het leveren van diensten aan externe partners zoals investeerders, ontwikkelaars, pandeigenaren en coöperaties die hun installaties in optimale conditie willen houden. Klaer richt zich voortdurend op het behalen van optimale prestaties, zowel op korte termijn als gedurende de gehele technische levensduur van de installaties.

Aan het einde van 2022 beheert Klaer ongeveer 700 megawattpiek aan zonne-energiesystemen, waarvan 200 megawattpiek afkomstig is van externe partijen. Volgens Klijnstra wordt verwacht dat dit tegen het einde van 2023 zal groeien tot meer dan 1 gigawattpiek. 

20 – 30 procent kostenbesparing

Klijnstra benadrukt dat Operations & Maintenance (O&M) in het verleden vaak gezien werd als een noodzakelijk kwaad, maar dat dit niet langer het geval is. In Nederland groeit het besef van de toegevoegde waarde van O&M in de sector. Dit is begrijpelijk, want wanneer u investeert in een zonnepark, wilt u een goed rendement behalen. Op deze manier optimaliseert u de businesscase en draagt u maximaal bij aan de energietransitie. Elke kilowattuur aan zonne-energie die niet wordt geproduceerd, is er immers één te veel. Het is echter belangrijk om te realiseren dat O&M specialistisch werk is. Dankzij hun kennis van onder andere de energiemarkt en overheidsreguleringen, heeft Klaer de afgelopen jaren gemiddeld tussen de 20 en 30 procent kostenbesparing weten te realiseren.


Lees verder

Man buiten met helm en gele reflecterende jas kijkt op scherm.
16/04/2024

Versterk Klaer als Operational Site Manager

Lees meer
11/07/2023

Novar Services gaat verder als zelfstandige dochteronderneming onder de naam Klaer

Lees meer
23/02/2023

Efficiënt monitoren van zonnesystemen met een SCADA-meetsysteem

Lees meer

Zorgeloos slapen?

Laat het over aan Klaer.

Vertrouwen begint met elkaar leren kennen. Plan een afspraak of neem gelijk contact met ons op.

Kom in contact

Vragen? Bel of e-mail ons.

COntact