It’s time to energise your green assets! Daarom heeft Solarfields Services sinds 1 juli 2023 een nieuwe naam: Klaer. Wil je meer weten? Lees hier het bericht over de naamswijziging.

Nieuws
23/11/2022

Resultaten omwonenden enquête Klaer

Hoe ervaar je het om naast een zonnepark te wonen? Wat is de invloed van zo’n park op het landschap en de omgeving voor jou als omwonende? Dit zijn vragen waar we misschien wel een antwoord op kunnen bedenken, maar we geven liever het woord aan de naburige bewoners van onze zonneparken. Daarom hebben we, samen met de ontwikkelaar Novar, voor de derde keer op rij een enquête gehouden onder omwonenden van vier verschillende zonneparken.

Onderzoek doen loont!

Vanuit Klaer hechten we veel belang aan het begrijpen van de situatie rondom een zonnepark. Tijdens de ontwikkelingsfase worden er talloze afspraken gemaakt met de omgeving over de landschappelijke inpassing en de bouw van het park. Op dat moment ontvangt het zonnepark veel aandacht. Omdat een zonnepark echter zo’n 25 tot 30 jaar blijft bestaan, is het van cruciaal belang dat deze afspraken worden nageleefd. Klaer ondersteunt dit proces en onderzoekt daarom hoe de omgeving het recent opgeleverde park ervaart.

We begrijpen dat niet iedereen enthousiast is wanneer er een zonnepark in de buurt wordt aangelegd. We realiseren ons dat zo’n verandering in de omgeving zorgen met zich mee kan brengen. Daarom zijn we erg geïnteresseerd in de impact van een zonnepark op de nabije omgeving en, nog belangrijker, hoe we deze impact zo positief mogelijk kunnen maken voor de omwonenden. We willen graag horen wat uw ervaringen zijn en hoe we kunnen zorgen voor een zo goed mogelijke balans tussen het park en de omgeving.

Omgeving steeds positiever

Uit de recente enquête blijkt dat de waardering van omwonenden voor onze zonneparken gestaag toeneemt. We hebben dit jaar een gemiddelde score van 7,13 behaald, wat bemoedigend is. Het is geruststellend om te horen dat omwonenden begrip tonen voor de noodzaak van verandering. Eén van de respondenten verwoordde het als volgt: ik realiseer me mede door de komst van dit park dat verandering nodig is om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Na de bouw omwonenden positiever

Voorafgaand aan de bouw van het zonnepark stond 67% van de omwonenden positief of neutraal tegenover het project. Een jaar later, nadat het park was gebouwd, is dit percentage gestegen naar 83%. Dit duidt erop dat het zonnepark geen negatieve effecten heeft gehad, maar eerder heeft bijgedragen aan een toenemend enthousiasme onder de omwonenden.

Weerstand verminderen

Hoewel de meerderheid van de omwonenden positief of neutraal staat tegenover het zonnepark, erkennen we dat 33% van de omwonenden weerstand heeft geuit vanwege het ‘verlies van uitzicht’. Om deze weerstand te verminderen, werken we steeds vaker samen met omwonenden aan landschappelijke inpassingen. We streven ernaar om bestaande bomen te behouden en nieuwe bomen en struiken te planten, zodat het zonnepark beter opgaat in de omgeving. Op deze manier proberen we de visuele impact te verminderen en tegelijkertijd groene elementen te behouden of toe te voegen aan het landschap. Door actief deel te nemen aan dit proces willen we de bezorgdheid over het uitzicht aanpakken en een positieve bijdrage leveren aan de omgeving.

Bewonersavonden met omwonenden

We hechten veel waarde aan de betrokkenheid en input van omwonenden bij de ontwikkeling van een zonnepark. Tijdens de bewonersavonden bieden we een platform waar bewoners kunnen kennismaken met het bouwproces van het zonnepark en hun opmerkingen en suggesties kunnen delen. We zijn verheugd te horen dat de bewonersavonden hoog worden gewaardeerd, met een gemiddelde score van 8. We streven ernaar om een open en constructieve dialoog te faciliteren, waarbij er voldoende ruimte is voor eigen inbreng van omwonenden en waar hun stem gehoord wordt. Deze waardevolle input helpt ons om de plannen verder te verbeteren en tegemoet te komen aan de wensen en zorgen van de lokale gemeenschap.

Uitdagingen

We begrijpen de wens van omwonenden voor een snelle landschappelijke inpassing van het zonnepark en we erkennen dat het tijd kost voordat bomen en struiken volgroeid zijn. Hoewel we ons best doen om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om te beseffen dat het groeien van groen en het creëren van een volwassen landschap tijd nodig heeft. We zien dit als een uitdaging waar we graag aan werken.

We streven ernaar om de landschappelijke inpassing van onze zonneparken te verbeteren door het planten van bomen en struiken die op termijn een volwaardig groen karakter zullen hebben. Daarnaast onderzoeken we ook andere mogelijkheden om het proces van landschappelijke inpassing te versnellen, zoals het gebruik van volwassen groen in plaats van jonge aanplant.

We blijven openstaan voor suggesties en feedback van omwonenden, zodat we samen kunnen werken aan een landschappelijke inpassing die aan de wensen en verwachtingen voldoet. Door actief te luisteren naar de omwonenden en in gesprek te blijven, streven we ernaar om de landschappelijke integratie van onze zonneparken te verbeteren en de omgeving zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap.

.

4 Verschillende projecten

Voor deze enquête zijn de omwonenden van W.A. Scholten (Foxhol), Waterlanden (Goor), Solarcarport Biddinghuizen en Vuilstort Farmsum uitgenodigd deel te nemen.


Lees verder

11/07/2023

Novar Services gaat verder als zelfstandige dochteronderneming onder de naam Klaer

Lees meer
03/07/2023

‘Iedere kilowatt zonnestroom die je niet produceert, is er 1 te veel’

Lees meer
23/02/2023

Efficiënt monitoren van zonnesystemen met een SCADA-meetsysteem

Lees meer

Zorgeloos slapen?

Laat het over aan Klaer.

Vertrouwen begint met elkaar leren kennen. Plan een afspraak of neem gelijk contact met ons op.

Kom in contact

Vragen? Bel of e-mail ons.

COntact